top of page

מה הספרות מציעה לנו? זו השאלה שבין אם במכוון או לא, כולנו שאלנו את עצמנו בכתיבת הגיליון ה-3 של רשומון. הגיליון, שאינו מובן מאליו לאף אחד ואחת ממערכת רשומון, מקבל משמעות גדולה יותר מקודמיו בחודשים האחרונים. כולנו נפגשנו בתואר הראשון לספרות, כעת חלקנו לקראת סיומו וחלקנו עתידים לסיימו בחודשים הקרובים. בזמן הזה, יותר מאי פעם, מתעוררת השאלה, מה הספרות מציעה לנו? מה היא מציעה לנו בראש ובראשונה כקוראים,  אך גם ככותבים. איזה מרחב תמרון היא מאפשרת, לדמויות, לעלילות, למבנים, לעולמות - להיבנות, להיברא, להתקיים?

אנחנו מחפשים תשובות בין כותלי הספרות ומחוץ לה, במרחבי הזמן שעובר וחולף. בגיליון זה תמצאו רשימות ביקורת מסורתיות על ספרי פרוזה, סיפורים קצרים ושירה, המציעות שלספרות תפקיד מהותי בעיצוב הדמות שלנו. החיפוש חורג מחוץ לגבולות המסורת עם טור דעה נוקב, על אירועי השעה, שמבקש להזכיר לזירה הספרותית לשם מה כולנו התכנסנו. כמו גם, מסעות אישיים שמבקשים להזכיר שבראשית כל, זו הקריאה שמאפשרת לנו להתאהב - בעולם, במחקר, בכתיבה.

 

ולבסוף, בגיליון זה תמצאו גם מקום חדש לספרות: פודקאסט הבית הרשמי של רשומון יוצא לדרך בפרק פיילוט ראשון ומרגש, ובו תמצאו את מיטב הגעגועים לאקדמיה אך גם את הבקשה להיפרד ממנה, ולייצר על הספרות שיחה פשוטה.

bottom of page