top of page
  • רונה נחמיאס

מודל הפרידה והרווקות של כוכב הרשת בן זיני

רונה נחמיאס, מומחית הוידיאו של רשומון, בניתוח אקדמי וספרותי על כוכב הרשת בן זיני ומודל הרווקות שהוא יצר בשיר הפרידה מטיילור מלכוב, חלק ממני. הסרטון מאתגר את התפקיד הפומבי של כוכב הילדים ואת האופן שבו הוא מציג אירועים משמעותיים בחיים ל-300 אלף ילדים שמנויים לערוץ היוטיוב שלו, וגם שואל, האם אפשר להחיל תיאוריה ספרותית והגות פילוסופית גם על תוכן שמהותו כניסות, צפיות ומונטיזציה?17 צפיות
bottom of page