top of page

בפרק ה-2 של נוכחות חובה, ההֶסְכֵּת הרשמי של מגזין רשומון, דניאל יעקב ונעה שבתאי מדברות על הפער בין המילה הכתובה לבין המסך הגדול והקטן, ושואלות האם ההבחנה ביניהם מוחלטת? או שדווקא הקיום של המדיות השונות זו לצד זו הכרחית ליצירה ולעיסוק בה בתקופה בה אנו חיים? בשיחה זו שהיא המשך לפרק הפיילוט, הן מנסות לשרטט את הזליגה בין המדיות השונות ולקשור אותה לגיליון ה-5 של מגזין רשומון.

נוכחות חובה - פרק 2 | ההֶסְכֵּת הרשמי של מגזין רשומון

רשומון הוא מגזין אינטרנטי המספק מקום אחר ומבט אחר על הספרות. כסטודנטים לספרות ולכתיבה יוצרת, אנו מנסים ומנסות לכתוב גם על ספרות הנשארת בשוליים, ומהרהרים ומהרהרות במצבה הרעוע של הספרות בישראל ובעולם. לא בהכרח נצליח לשקם את מעמדה, אך אולי נצליח, בין רשימות המגזין, לברוא לה עולם חדש ורב-משמעי.
רָשׁוֹמוֹן  שֵם ז'. [משֵם סרטו של הבמאי היפני אַקִירָה קוּרוֹסאוָוה על-פי סיפור מאת הסופר היפני רִיוֹנוֹסוּקֶה אַקוּטַגאוָוה]. מושג המציין מצב אנושי רב-משמעי.
נוכחות חובה - פרק 2 | ההֶסְכֵּת הרשמי של מגזין רשומון
bottom of page