top of page

נוכחות חובה - פרק 2 | ההֶסְכֵּת הרשמי של מגזין רשומון

בפרק ה-2 של נוכחות חובה, ההֶסְכֵּת הרשמי של מגזין רשומון, דניאל יעקב ונעה שבתאי מדברות על הפער בין המילה הכתובה לבין המסך הגדול והקטן, ושואלות האם ההבחנה ביניהם מוחלטת? או שדווקא הקיום של המדיות השונות זו לצד זו הכרחית ליצירה ולעיסוק בה בתקופה בה אנו חיים? בשיחה זו שהיא המשך לפרק הפיילוט, הן מנסות לשרטט את הזליגה בין המדיות השונות ולקשור אותה לגיליון ה-5 של מגזין רשומון.

נוכחות חובה - פרק 2 | ההֶסְכֵּת הרשמי של מגזין רשומון
bottom of page